Kruszywo dolomitowe

PPUH "DOLOMIT" Kopalnia "Ząbkowice" Spółka Akcyjna jest właścicielem kopalni odkrywkowej dolomitu. Urabianie złoża prowadzone jest sposobem minerskim przy pomocy strzelania metodą długich otworów. Otwory strzałowe wiercone są wiertnicą typu HAUSHERR.

Odstrzelone masy skalne po rozdrobnieniu brył ponadwymiarowych przy pomocy materiału wybuchowego lub młota hydraulicznego typu KRUPP, transportowane są do zakładu przeróbczego samochodami technologicznymi. Rozdrobniony kamień w kruszarce szczękowej oraz stożkowej zostaje rozfrakcjonowany na zespołach przesiewczych. W ten sposób uzyskiwane są kruszywa zgodne z Polską Normą lub na indywidualne zamówienie odbiorcy. Produkowane asortymenty kruszywa są badane pod względem fizykomechanicznym.

Przedsiębiorstwo posiada potencjał wysoko wykwalifikowanych pracowników, sprzęt i urządzenia mechaniczne oraz zasoby bilansowe, złoża pozwalające na zwiększenie produkcji.

PROPONOWANE FRAKCJE:

 • KRUSZYWO DOLOMITOWE O UZIARNIENIU CIĄGŁYM
  • 0 - 4 mm
  • 0 - 11,2 mm
  • 0 - 31,5 mm
  • 0 - 63 mm
 • KRUSZYWO DOLOMITOWE O UZIARNIENIU GRUBYM
  •  2 - 8 mm
  •  4 - 8 mm
  • 11,2 - 31,5 mm
  • 11,2 - 45 mm
  • 31,5 - 63 mm
  • 45 - 90 mm
  • 90 - 220 mm
 • KRUSZYWO DOLOMITOWE O UZIARNIENIU CIĄGŁYM Z PODWYŻSZONĄ ZAWARTOŚCIĄ FRAKCJI IŁOWO-PYŁOWEJ
  • 0 - 22,4 mm

 

Kruszywa są scharakteryzowane normą PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Analizy fizyko-chemiczne oraz badania sitowe dla kruszyw pochodzących ze złoża Ząbkowice - Będzińskie I produkowanych przez P.P.U.H. "DOLOMIT" Kopalnia Ząbkowice S.A. w Dąbrowie Górniczej wykonane przez: LABORATORIUM INŻYNIERII LĄDOWEJ "LABOTEST" SP. Z O.O. KATOWICE


W związku z realizacją projektu pt.: "Zwiększenie konkurencyjności poprzez zakup maszyn do nowej linii produkującej materiały do nawozów granulowanych",  wprowadzamy ulepszony produkt:

 • KRUSZYWO DOLOMITOWE do produkcji nawozów granulowanych 45 - 90 mm

W związku z realizacją projektu pt.: "Zwiększenie konkurencyjności PPUH Dolomit Kopalnia Ząbkowice S.A. poprzez obniżenie kosztów produkcji w wyniku zakupu nowoczesnej ładowarki", wprowadzamy nowy produkt:

 • DOLOMIT DO PRODUKCJI MATERIAŁÓW  CERAMICZNYCH I OGNIOTRWAŁYCH

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby.

 

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2007 - 2013. 

Zapraszamy do współpracy!

POLITYKA PRYWATNOŚCI