Historia

Kopalnia dolomitu "Ząbkowice" powstała w 1898 roku jako przedsiębiorstwo prywatne zajmujące się wydobywaniem dolomitu na potrzeby budowlane. Następnie w 1926 r. na terenie kopalni wybudowano piec do prażenia dolomitu na potrzeby hutnictwa zlokalizowanego w Zagłębiu Dąbrowskim tj huty "Katarzyna" i "Bankowa". Dwa kolejne piece prażalnicze wybudowano w latach 1929 - 1930 a następnie w 1938 kolejne dwa. Łącznie kopalnia posiadała pięć pieców prażalniczych. Upaństwowienie kopalni nastąpiło w lipcu 1950 roku. Po upaństwowieniu kopalnia weszła w skład Zakładów Wapienniczych w Rudnikach należących do Zjednoczenia Hutnictwa w Chorzowie.

W roku 1953 kopalnia usamodzielniła się pod nazwą "Ząbkowickie Zakłady Dolomitowe" z siedzibą w Ząbkowicach Będzińskich i podlegała Centralnemu Zarządowi Przemysłu Wapienniczego i Gipsowego w Krakowie. W tym czasie produkuje wyłącznie dolomit prażony. W 1956 r. Następuje kolejna zmiana organizacyjna. Kopalnia Ząbkowice wchodzi w skład Tarnogórskich Zakładów Dolomitowych, które wcześniej miały nazwę Nakielskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego.

W lipcu 1975 roku kopalnia "Ząbkowice" kolejny raz zmienia właściciela wchodząc w skład Górniczych Zakładów Dolomitowych w Bytomiu. W roku 1980 następuje istotna zmiana w procesie produkcji. Zaprzestaje się prażenia dolomitu na potrzeby hutnictwa a wprowadza się dolomit rolniczy - nawóz wapniowo-magnezowy. Tym samym zakończył się etap produkcji dolomitu prażonego zapoczątkowany w 1926 r. W miejsce pieców prażalniczych wybudowano młyny prętowe do przemiału dolomitu na nawozy wapniowo-magnezowe.

W dniu 30.09.1991 r. za zgodą i z udziałem pracowników powstaje Spółka Akcyjna o nazwie PPUH "DOLOMIT" Kopalnia "Ząbkowice" S.A. zarządzana przez dwuosobowy Zarząd w osobach:

  • Prezes Zarządu Dyrektor - mgr Janusz Kmiecik
  • Z-ca - mgr inż. Zbigniew Grochalski
  • oraz Radę Nadzorczą, której przewodniczy mgr Manfred Grabowski

Spółka przejmuje kopalnię w ramach umowy dzierżawy leasingowej i rozpoczyna produkcję z dniem 01.01.1992 r. Od tego czasu PPUH "DOLOMIT" Kopalnia "Ząbkowice" S.A. odnotowuje dynamiczny rozwój techniczny, technologiczny i produkcyjny. Następuje zmiana w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, rozpoczyna się modernizacja oraz wymiana maszyn i urządzeń. W wyniku tych zmian dynamicznie wzrasta wielkość produkcji i wydobycia. Z 70 tys. ton wydobycia w roku 1992, obecnie wydobycie wynosi brutto ok. 1 mln ton rocznie dolomitu surowego, z czego ok. 700 tys. stanowią kruszywa, w tym dolomit hutniczy i 100 tys. nawozy wapniowo-magnezowe.

 

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI