Kontakt:

 

mgr Łukasz Grochalski - Osoba Dozoru Ruchu ds. Ochrony Środowiska

Osoba do kontaktu w sprawie rekultywacji i BDO.

tel. 607 783 093

e-mail: srodowisko@dolomit.com.pl

Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami

 

 

mgr Aneta Bromblik – Główny Specjalista ds Sprzedaży i Marketingu

tel. 32 639 07 27

609 060 125

e-mail: handel@dolomit.com.pl

 

 

mgr Marcin Śliwa - Sztygar ds Produkcji i Ochrony Środowiska

tel. 32 639 07 44

603 093 363

e-mail: jakosc@dolomit.com.pl

 

P.P.U.H „ Dolomit ” Kopalnia „ Ząbkowice ” S.A. informuje, iż na podstawie decyzji nr 3609/OS/2018 wydanej przez Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 26 listopada 2018 roku posiadamy pozwolenie na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami na terenie wyrobiska „ Ząbkowice Będzińskie I ” część zachodnia w Dąbrowie Górniczej ul. Dolomitowa.

W związku z tym jesteśmy gotowi na przyjęcie odpadów na terenie naszego zakładu górniczego.

Nasz numer rejestrowy BDO:

000015077

Druk zamówienia - doc Druk Utylizacji Odpadów
   

  Przyjmujemy odpady o kodach i ilościach przedstawionych w tabeli poniżej.

 

Kod

Rodzaj odpadu

Ilość Mg/rok

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

250 000

17 01 02

Gruz ceglany

250 000

ex 17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia ( wykonane z ceramiki )

150 000

ex 17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06

250 000

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione
w 17 05 03

250 000

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI