Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo –Handlowe „Dolomit” Kopalnia „Ząbkowice” S.A.

 

realizuje projekt dofinansowany  z Funduszy Europejskich :

 

„Badania dolomitów ze złoża Chruszczobród II w celu określenia wykorzystania w energetyce w formie sorbentów do ograniczenia emisji SO2 w technologii spalania fluidalnego”

 

Celem projektu jest zbadanie kruszywa dolomitowego pod kątem jego zastosowania jako sorbent do odsiarczania spalin w technologii spalania fluidalnego. W wyniku tych badań otrzymamy opis produktu oraz zaprojektowany będzie optymalny sposób produkcji.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 73 990 zł


Wartość projektu: 130 011 zł

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI