Polityka prywatności

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem  danych osobowych jest P.P.U.H. „DOLOMIT” Kopalnia „Ząbkowice” Spółka Akcyjna, 42-520, ul. Dolomitowa 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w  Katowicach  pod numerem KRS 0000188812, REGON: 271105393, NIP 629-001-36-74 (zwany dalej Administratorem) z siedzibą przy ul. Dolomitowej 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza,

 

INSPEKTOR OCHORONY DANYCH

Dane kontaktowe: ul. Dolomitowa 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza,

nr telefonu 326390712 pn - pt w godz. 6:00 - 14:00, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

- realizacja zamówienia (tj. umowy) oraz do podjęcia niezbędnych działań przed przystąpieniem do jego realizacji,

- wykonanie obowiązków prawnych, np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami,

- oferta produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni),

- dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego.

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

art. 6 ust. 1 lit. a , art. 6 ust. 1 lit. b ,art. 6 ust. 1 lit. c , art. 6 ust. 1 lit. f, art. 9 ust. 2 lit. f RODO

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przez  czas, w którym, umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego,

Dane w   oparciu   o   wyrażoną   zgodę, będą   przetwarzane   do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą.

 

PRZETWARZANE DANE

Dane konieczne do zawarcia umowy na formularzu zamówienia, dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy tj. np. nr kontaktowy lub adres e-mail.

Podanie  danych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji zamówienia (Umowy). Brak podania danych osobowych uniemożliwia realizację zamówienia.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

- dostęp do   danych   osobowych tj.   uzyskania   informacji,   czy  Administrator   danych   przetwarza dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,

- sprostowanie danych osobowych w przypadku, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne,

- ograniczenie przetwarzania danych tj. nakazanie przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora     i   wstrzymania ich  dalszych   operacji ,   za   wyjątkiem ich przechowywania,

- usunięcie przetwarzania  danych, które są bezpodstawne,

- przeniesienie danych   osobowych tj.   przesłanie   danych   innemu   administratorowi    (np. innemu operatorowi)

 

PRAWO SPRZECIWU

1. wobec przetwarzania danych   na   potrzeby marketingu   bezpośredniego

2. z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu   o  wykonanie   zadania   realizowanego   w   interesie   publicznym  lub  dla   celów wynikających   z   prawnie   uzasadnionych   interesów   Administratora.

 

ZGODA

Prawo do cofnięcia  zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

SKARGA

Prawo wniesienia skarg do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH

- odbiorcami danych osobowych są  podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi prawne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę.

- dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

 

PROFILOWANIE

Przetwarzane dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 

 Więcej informacji

Szczegóły na temat wykorzystywania i zabezpieczenia Państwa danych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się w siedzibie firmy ul. Dolomitowa 6 42-520 Dąbrowa Górnicza.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI