Informacje dla Akcjonariuszy

 

OGŁOSZENIE

 

Zarząd PPUH DOLOMIT Kopalnia Ząbkowice SA informuje, że w dniu 11.05.2023 r na posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostało zatwierdzone  Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2022 r., Sprawozdanie finansowe za 2022 r obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, informacją dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym  wraz z opinią biegłego rewidenta. Powyższe dokumenty w załączniku.

 

 

 

 Sprawozdanie finansowe za 2022 r.

 

 

  OGŁOSZENIE

 

 

 OGŁOSZENIE

 

Zarząd PPUH DOLOMIT Kopalnia Ząbkowice SA informuje, że w dniu 14.06.2022 r na posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostało zatwierdzone  Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2021 r., Sprawozdanie finansowe za 2021 r obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, informacją dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym  wraz z opinią biegłego rewidenta. Powyższe dokumenty w załączniku.

 

 

 

 Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

 

 

P.P.U.H. "Dolomit" Kopalnia "Ząbkowice" S.A. w związku z koniecznością zapewnienia Akcjonariuszom dostępu do informacji, a także wobec realizacji oraz spełnienia obowiązku równego traktowania Akcjonariuszy uruchomiony został elektroniczny system informacyjny.

 

 OGŁOSZENIE

 

 

 OGŁOSZENIE

 

Zarząd PPUH DOLOMIT Kopalnia Ząbkowice SA informuje, że w dniu 10.06.2021 r na posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostało zatwierdzone  Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2020 r., Sprawozdanie finansowe za 2020r obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, informacją dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym  wraz z opinią biegłego rewidenta. Powyższe dokumenty w załączniku.

 

 

 

 Sprawozdanie finansowe za 2020 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Zarząd P.P.U.H. „DOLOMIT” Kopalnia Ząbkowice S.A  w Dąbrowie Górniczej  informuje, że w okresie od 01.09.2020r do 31.12.2020 r, zgodnie z literalnym brzmieniem ustawy dokona pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia akcji w Spółce celem ich dematerializacji.

 

 

 

  


  

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "DOLOMIT"
KOPALNIA "ZĄBKOWICE" Spółka Akcyjna

42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Dolomitowa 6

NIP:629-001-36-74
REGON: 271105393
KRS: 0000188812
Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 525.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

.POLITYKA PRYWATNOŚCI