Nasza kopalnia utrzymuje i pogłębia ścisłe związki z regionem: z lokalnymi samorządami, przedstawicielami środowisk biznesu, szkolnictwa, służby zdrowia, instytucji kultury, jednostek straży pożarnej i klubów sportowych. Firma sponsoruje rożne przedsięwzięcia lokalne oraz bierze udział w projektach o zasięgu ogólnokrajowym, jeśli służą one także miejscowej społeczności. Udziela wsparcia finansowego na określone cele lub rzeczowego, ofiarowując beneficjentom potrzebny im sprzęt lub wyposażenie.

Bliskie i obopólnie satysfakcjonujące związki i partnerskie kontakty mamy z gospodarzami naszego miasta – Dąbrowy Górniczej. Wspieramy ambitne przedsięwzięcia miejscowych władz i samorządu.

 

 

 

 

W ostatnich latach PPUH DOLOMIT Kopalnia „Ząbkowice” S.A. udzieliło pomocy następującym instytucjom kulturalno - oświatowym:

Przedszkola nr 10 i nr 33 – wsparcie finansowe i rzeczowe;

Szkoła Podstawowanr 21 w Dąbrowie Górniczej. Wyremontowaliśmy tam salę gimnastyczną, odnowiliśmy niektóre klasy, sprezentowaliśmy komputery. Świadczymy tej szkole również usługi transportowe;

Szkoła Podstawowa nr 35 w Dąbrowie Górniczej- pomoc w budowie kortu tenisowego;

Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Dąbrowie Górniczej - dodatkowe wyposażenie sali informatycznej, ufundowanie sztandaru, zorganizowanie imprezy rowerowej;

 

Łazy i Gmina Łazy (Wysoka, Chruszczobród) – wsparcie rzeczowe i finansowe dla szkół, m.in. pomoc w budowie kortu tenisowego Chruszczobrodzie. W ramach Ogólnopolskiego Programu Stypendiów Pomostowych „Dyplom marzeń”, administrowanego przez Fundację Edukacyjna Przedsiębiorczości, kopalnia jest fundatorem stypendiów za najlepsze wyniki egzaminów maturalnych dla absolwentów Zespołu Szkół nr 3 w Chruszczobrodzie, obecnie już studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Śląskiej oraz uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;

Zespół Szkół Ekonomicznych i Budowlanych w Dąbrowie Górniczej orazZespół Szkół Technicznych – umożliwienie uczniom odbywania jednodniowych praktyk w kopalni, w ramach udziału naszej firmy w programie „Światowy Dzień Przedsiębiorczości” (obecnie pod patronatem prezydenta R.P. Bronisława Komorowskiego);

 

Zespół Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru w Sosnowcu – wsparcie materialne szkoły i pomoc w prezentacji artystycznej w formie pokazu mody;

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Gołuchowicach – wsparcie materialne dla placówki oraz uczestnictwo w III Konkursie Charytatywnym;

Dom Dziecka w Piekarach Śląskich - sponsoring „Dnia Uśmiechu Dziecka”;

Zespół Szkół Specjalnych w Czeladzi - zakup pomocy dydaktycznych i zorganizowanie wycieczki do Ustronia i Krakowa;

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej – wsparcie akcji „Biblioteka na 102”;

Muzeum Miejskie„Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej - pomoc w pracach nad udostępnieniem podziemnej trasy turystycznej w Kopalni Ćwiczebneji organizacji I Barbórki Muzealnej.

 

Stowarzyszenia i fundacje:

Teatr Za Jeden Uśmiech - pomoc w organizacji spektakli w Szpitalu Specjalistycznym w Dąbrowie Górniczej;

Fundacja Godne Życie – pomoc materialna na rzecz podopiecznych tej fundacji.

 

Instytucje i kluby sportowe:

Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej – pomoc w organizacji imprezy sportowo – rekreacyjnej i Połmaratonu Dąbrowskiego;

Kluby piłki nożnej: LKS Przemsza Siewierz, UKS Przemsza Okradzionów, KS Unia Ząbkowice, MKS Tauron Dąbrowa Górnicza, KKS Łazowianka Łazy, LKS Wysoka;

 

 

 

Instytucje użyteczności publicznej:

OSP Dąbrowa Górnicza, OSP Siewierz, OSP Wiesiółka, Ząbkowice i Chruszczobród – wsparcie finansowe i rzeczowe;

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach – pomoc w remoncie Oddziału Chirurgii, zakup specjalistycznego fotela do dializ, wsparcie finansowe wyposażenia nowego bloku operacyjnego.

Każdego roku udzielamy pomocy finansowej w organizacji Dni Dąbrowy Górniczej, Dni Ziemi Siewierskiej oraz Dni Łaz.

Udokumentowaniem działalności społecznej i charytatywnej kopalni „Ząbkowice” są liczne podziękowania, gratulacje i wyróżnienia. Przekazali nam je między innymi:

Burmistrz Miasta i Gminy Łazy – podziękowanie za pomoc w odnowieniu placówek oświatowych;

Urząd Miejski i Prezydent Sosnowca – podziękowanie za wsparcie działań uczniów Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru w Sosnowcu oraz promowanie talentów;

Prezydent Dąbrowy Górniczej –Podziękowanie za udział w projekcie „Otwarta Firma” w ramach „Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości” oraz za wsparcie inicjatywy otwarcia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Akademii Górniczo – Hutniczej oraz przyczynienie się do wdrażania strategii rozwoju miasta;

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz – podziękowanie za zaangażowanie się w działania gminy oraz wsparcie przedsięwzięć kulturalnych.

 

 

Całokształt prospołecznych działań ząbkowickiej kopalni docenił Sejmik Województwa Śląskiego, który w roku 2007 przyznał jej złotą honorowa odznakę „Za Zasługi dlaWojewództwa Śląskiego”. Natomiast za udział w „Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości”, w ramach projektu „Otwarta Firma” kopalnia otrzymała podziękowanie od Wicepremiera i Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka, przewodniczącego Komitetu Honorowego Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI