Regionalny Program Operacyjny Województwa Ślaskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby.

 

 Nasze projekty:

 

Projektu pt.: "Zwiększenie konkurencyjności PPUH Dolomit Kopalnia Ząbkowice S.A. poprzez obniżenie kosztów produkcji w wyniku zakupu nowoczesnej ładowarki".

 

Projekt pt.: "Zwiększenie konkurencyjności poprzez zakup maszyn do nowej linii produkującej materiały do nawozów granulowanych"

 

Beneficjent: P.P.U.H. "Dolomit" Kopalnia "Ząbkowice" S.A.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Ślaskiego na lata 2007-2013.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI