Aktualności

Życzenia Świąteczne

Życzenia Zdrowych, Spokojnych, Pełnych Rodzinnego Ciepła i Radości Świąt Wielkanocnych

składa Zarząd P.P.U.H. "Dolomit" Kopalnia "Ząbkowice" S.A.

 

Górnik na nartach

W dniach 1-3 marca 2019 roku pracownicy naszej firmy wzięli udział w IV Mistrzostwach Świata Braci Górniczej w Narciarstwie Alpejskim. Ponad 10 narciarzy - górników z naszej firmy uczestniczyło w zawodach organizowanych w Krynicy Zdroju na stoku Słotwiny Arena.

Warto dodać, że nasza firma była również Partnerem Mistrzostw. Zapraszamy do zapoznania się z relacja z zawodów oraz fotogalerią zamieszczona na stronie organizatora - www.gorniknanartach.pl .

 

Gala Wolontariatu w Łazach

W dniu 14 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach odbyła się V Jubileuszowa Gala Wolontariatu. Organizatorem wydarzenia był Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach.  Prezes PPUH Dolomit Kopalnia Ząbkowice S.A. Pan Janusz Kmiecik został odznaczony tzw. Złotym Laurem Wolontariatu 2018, a statuetkę w imieniu Pana Prezesa odebrała Pani Edyta Kubasik Zastępca Głównej Księgowej naszego przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej


Barbórka 2018

W dniu 8 grudnia 2018 roku w Sali Balowej Luksor w Porębie pracownicy PPUH "Dolomit" Kopalnia "Ząbkowice" S.A. obchodzili po raz 27-my "Dzień Górnika". Tradycyjnie podczas części oficjalnej  nadano stopnie górnicze oraz wyróżniono jubilatów.  Oprawę muzyczna w trakcie biesiady górniczej  zapewnił nam duet Eminems.

Czytaj więcej


Nagroda Gospodarcza

Nasza Kopalnia została wyróżniona w III Edycji Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego w kategorii średnie przedsiębiorstwo. Prezes PPUH "Dolomit" Kopalnia "Ząbkowice" S.A. Pan Janusz Kmiecik odebrał wyróżnienie z rąk Prezydenta Dąbrowy Górniczej Pana Zbigniewa Podrazy oraz Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Pana dr hab. Roberta Tomanka.

Czytaj więcej


Kopalnia Chruszczobród

Od października  br. został otwarty zjazd z Drogi Wojewódzkiej nr 796 dzięki, któremu Kopalnia Chruszczobród może prowadzić sprzedaż kruszyw. Tym samym wieloletnie prace związane z uruchomieniem Kopalni zostały zakończone.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku nakręconego dronem nad obiektami infrastruktury kopalni oraz wyrobiska.

Czytaj więcej


Nowy ciąg kruszaco sortujący w Chruszczobrodzie

W Kopalni Chruszczobród pracuje jużnowoczesny ciąg krusząco - sortujący firmy Keestrack. Mobilna kruszarka Keestrack R6e jest w stanie przerobić do 450 ton urobku na godzinę, natomiast mobliny przesiewacz Keestrack C6 jest solidną maszyną służącą do klasyfikacji kruszywa. Przesiewacz wyposażony jest w wysokiej jakości wysokoprężny silnik oraz doskonałej jakości komponenty hydrauliczne, elektryczne i mechaniczne.

Czytaj więcej


RODO

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanym dalej RODO w dniu 25 maja 2018 roku, chcemy poinformować Państwa o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych w Naszej firmie.

Czytaj więcej


22 Śląska Gala BCC

W dniu 11 czerwca 2017 roku, na terenach myśliwskiego Zameczku Promnice odbyła się kolejna gala Business Centre Club. Motywem przewodnim  był zdrowy tryb życia. Jak co roku wydarzenie te zgromadziło środowisko intelektualne, polityczne i biznesowe regionu.

Prezes PPUH "Dolomit" Kopalnia "Ząbkowice" S.A. Pan Janusz Kmiecik został odznaczony statuetką Menadżera 25- lecia, wyróżnienia dla wybitnych postaci , które od 25 lat z sukcesami łączą rozwój firmy z działaniem na rzecz idei przedsiębiorczości.
Pan Prezes wręczył również przedstawicielowi Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Chruszczobród i Chruszczobród Piaski Pani Marcie Grzesicy deklarację wsparcia 6 kolejnych stypendiów naukowych dla studentów pochodzących z rodzin o niskich dochodach.

Czytaj więcej


Złoty Laur im. Adama Piwowara

Prezes PPUH Dolomit Kopalnia Ząbkowice S.A. Pan Janusz Kmiecik został laureatem  Honorowego Wyróżnienia Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza "Złoty Laur im. Adama Piwowara".

Wyróżnienia te są nieprzerwanie od 2008 roku przyznawane przez Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej "ODRODZENIE" mieszkańcom Dąbrowy Górniczej, mającym szczególne zasługi w działalności samorządowej lub mającym szczególne osiągnięcia dla samorządu gminy. Ustanowiono je dla upamiętnienia pierwszego Prezydenta Dąbrowy Górniczej dr. Adama Piwowara, który piastował swój urząd przez 3 kadencje i dał się poznać jako wielki patriota.

Czytaj więcejZapytanie ofertowe - badania

 Dąbrowa Górnicza 25.11.2015 r.

Ogłoszenie wyników przetargu:

- w wyniku przetargu wyłoniono najlepszą ofertę spełniającą kryteria podstawowe:

Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.


 

 

Prosimy o zapoznanie sie z zapytaniem ofertowym na:

"Badania dolomitów ze złoża Chruszczobród II w celu określenia możliwości wykorzystania w energetyce w formie sorbentów do ograniczania emisji SO2 w technologii spalania fluidalnego".

 

Dąbrowa Górnicza 09.11.2015 r.

Zapytanie Ofertowe

Zamawiający: PPUH Dolomit Kopalnia Ząbkowice S.A.

Ul. Dolomitowa 6

42-520 Dąbrowa Górnicza

NIP: 629-001-36-74 REGON: 271105393

Sąd Rejonowy w Katowicach – VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – KRS 0000188812

 

 

Zapytanie ofertowe

1.      Zapytanie ma na celu wyłonienie najlepszej oferty. Postępowanie realizowane jest
 z zasadami: przejrzystości i jawności, ochrony uczciwej konkurencji, równego
 i niedyskryminowanego traktowania  oraz zasady konkurencyjności.

Zamawiający:

I.                    PPUH Dolomit Kopalnia Ząbkowice S.A.

Ul. Dolomitowa 6

42-520 Dąbrowa Górnicza

www.dolomit.com.pl

Tel. 32 639 07 12

II Przedmiot zamówienia

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach projektu PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP zwracamy się do jednostek naukowych do przygotowanie oferty na:

Badania dolomitów ze złoża Chruszczobród II w celu określenia możliwości wykorzystania w energetyce w formie sorbentów do ograniczania emisji SO2 w technologii spalania fluidalnego.

I. Opracowanie koncepcji opróbowania złoża Chruszczobród II (wraz z podaniem ilości prób do badań).

II. Zakres badań.

1. Badania w skali laboratoryjnej.

- badania mineralogiczno-petrograficzne polegające na określeniu składu mineralnego, charakteru strukturalno-teksturalnego;

- badania chemiczne. Określenie składu chemicznego wraz z uwzględnieniem zawartości metali występujących w kopalinie;

- badania fizyko-chemiczne polegające na rozpoznaniu właściwości sorpcyjnych dolomitów względem SO2 w warunkach palenisk fluidalnych i doboru optymalnego uziarnienia sorbentu. Zakres badań powinien obejmować: określenie powierzchni właściwej i porowatości; temperatury dekarbonatyzacji; współczynników sorpcji (CI) i reaktywności (RI), stopnia wykorzystania sorbentu;

- badania fizyko-mechaniczne polegające na określeniu energochłonności procesu mielenia (współczynnik mielności. indeks pracy Bonda), gęstości i wytrzymałości na ściskanie., ścieralności.

- opracowanie wyników badań;

2. Badania w skali półtechnicznej z wykorzystaniem instalacji z cyrkulacyjną warstwą fluidalną obejmujące wyznaczenie wskaźników RI i CI, stopnia wykorzystania sorbentu.

III. Opracowanie nowej technologii produkcji wraz z podaniem koncepcji ekonomiczno-technicznej procesu przemiału dolomitu ze złoża Chruszczobród II na potrzeby produkcji sorbentów SO2 do zastosowanie w energetyce wraz z podaniem innych kierunków kompleksowego zagospodarowania produktów przemiału na podstawie wykonanych badań.

Wymagania dodatkowe:

- podanie metod badawczych i wykazu aparatury, które zostaną wykorzystane do realizacji badań zawartych w pkt. II Zakres badań.

- przedstawienie dorobku naukowo-badawczego z zakresu sorbentów węglanowych stosowanych w technologii spalania fluidalnego węgla w przemyśle energetycznym, w tym zrealizowane prace badawczo-rozwojowe i publikacje naukowe.

Przygotowanie rzetelnego i kompleksowego opisu badań jest traktowane jako kryterium podstawowe do oceny oferty.

 

2.      Termin składania ofert:

Prosimy o przesłanie ofert w wersji elektronicznej do dnia 25 listopada 2015 r. do godziny 24 00. Oferty należy wysłać na adres e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

3.      Termin wyboru oferty

Na podstawie kryteriów wyboru zostanie wybrana optymalna oferta, spełniająca nasze wymagania. W dniu 27 listopada 2015 roku wyślemy informację do wszystkich interesantów składających oferty drogą e-mailową o wyborze.

 

4.       Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie zostanie dokonane 27 listopada br.

 

5.       Opis sposobu oceny ofert:

Po spełnieniu kryterium podstawowego każda oferta będzie oceniana wg poniższych kryteriów wyboru:

 

Cena stanowi 35 % kryterium wyboru (35 pkt).

Doświadczenie w realizacji podobnych projektów stanowi 35 % kryterium wyboru (35 pkt).

Przyznana kategoria naukowa 30 % (30 pkt).

 

Maksymalnie można uzyskać 100 punktów.

 

Najtańsza oferta otrzyma 35 punktów, potem przy różnicy o każde 10 tyś. zł odejmowane będą 3 punkty.

Przy doświadczeniu prosimy o wypisanie nazw zrealizowanych projektów badawczo - rozwojowych oraz publikacji naukowych poruszających podobna tematykę w ostatnich 4 latach (oraz ich źródła finansowania). Oferent z największą liczbą projektów otrzyma 35 punktów. Adekwatnie do ilości zrealizowanych projektów i publikacji oferenci z ich mniejsza ilością otrzymają proporcjonalnie punkty.

Dla przykładu:

Oferent A – 10 projektów – 35 punktów

Oferent B – 6 projektów -  21 punktów

Oferent C – 4 projekty  - 14 punktów

W zależności od przyznanej kategorii naukowej oferenci otrzymają określona ilość punktów:

Kategoria A, A+  30 punktów

Kategoria B     15 punktów

 

6.      Modyfikacja treści zapytania ofertowego:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia modyfikacji powyższa informacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim potencjalnym Wykonawcom, do których Zamawiający skierował zapytanie ofertowe. Informacja ta zostanie również zamieszczona na stronie internetowej www.dolomit.com.pl .

 

7.      Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:

Do kontaktu z Wykonawcami w zakresie dotyczącym przedmiotu ogłoszenia uprawniony jest:

·         Michał Bentkowski mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 783 639 634 w godzinach
6 00 – 14 00,

 

8.      Informacje o wynikach

Informacje o wynikach zostaną przesłane drogą mailową do wszystkich Oferentów na podane w ofertach adresy e-mail oraz będą opublikowane na stronie www.dolomit.com.pl

 

9.      WAŻNE INFORMACJE O ZAKRESIE WYKLUCZENIA

1. Podmiot, który ubiega się o udzielenie wsparcia przeznaczonego na zakup towarów lub usług lub otrzymał od Agencji takie wsparcie i nie jest zobowiązany do wyboru wykonawcy z zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych, dokonuje wyboru wykonawcy z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, nie może dokonać zakupu towarów lub usług od podmiotów powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem, o którym mowa w ust. 1, a wykonawcą, polegające na:

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)      posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,

c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)      o pozostaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej , pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

10. Wszelkie informacje na temat PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP można znaleźć na stronie http://www.parp.gov.pl/.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

projekt www: eddo

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.